Infrastruktur

Lav konjunkturfølsomhed, lang tidshorisont og stabilt afkast gør det attraktivt at investere i infrastruktur. Sådanne investeringer er dog både teknisk, juridisk og økonomisk komplicerede, hvilket betyder, at der kan være langt fra idé til handling.

For at kunne yde målrettet juridisk rådgivning og skabe overblik for vores klienter har Plesner samlet de nødvendige kompetencer i ét team - dedikeret til og fokuseret på infrastrukturprojekter.

Læs mere om investeringer i infrastruktur

Vores team

Vores team består af partnere og advokater med omfattende erfaring og ekspertise inden for alle juridiske fagområder relateret til infrastrukturprojekter. Èn er ekspert inden for entrepriseforhold, en anden er ekspert inden for udbudsret, og en tredje er specialist inden for investering og finansiering.

Dertil kommer alle teamets øvrige advokater, der hver og én bidrager med netop de kompetencer, den erfaring og den juridiske faglighed, der gør, at vi kan yde målrettet rådgivning i alle faser af et givent infrastrukturprojekt.

Kombinationen af vores kompetencer løfter vores rådgivning til et højere niveau, og samtidig skaber teamets forskellige kompetencer et forum for systematisk videndeling, hvorved vi kontinuerligt videreudvikler vores ekspertise med fokus på klientens behov.

Rådgivning i alle faser

Vi yder juridisk rådgivning om infrastrukturprojekter ud fra en helhedsbetragtning. Det betyder, at vi yder full-service rådgivning i alle projektets faser, og at vi tænker alle aktuelle og potentielle risici og faktorer ind i vores arbejde. Dermed er klienten sikret, at projektet kommer sikkert videre fra den første idé til de senere faser. Et succesfuldt infrastrukturprojekt består af mange delelementer, og med vores overblik skabes fundamentet for den nødvendige synergi mellem disse.

Vores klienter

Vi rådgiver om organisering af projekter, selskabskonstruktioner, finansieringsforhold, regulatoriske forhold, herunder skatte- og afgifter, udbud, entreprise- og rådgiverkontrakter, forsikringer samt driftsforhold. Vi har eksempelvis omfattende erfaring med stiftelse af joint ventures, indgåelse af OPP-kontrakter, partneringsaftaler, entreprise- og rådgiverkontrakter samt serviceaftaler.

Vores klienter repræsenterer en international og national skare af større virksomheder, investorer og offentlige institutioner. Vi rådgiver blandt andet institutionelle investorer, større offentlige og private bygherrer, tekniske rådgivere, entreprenører, finansieringsinstitutter, banker og pensionskasser om forhold relateret til følgende sektorer:  

  • Havne
  • Lufthavne
  • Broer/veje
  • Jernbaner
  • Offshore-konstruktioner: Olie- og gasanlæg samt vindmøller
  • Vedvarende energi: Solcelleanlæg, biogasanlæg, bølgekraftanlæg, vindmøller


Markedsposition

Vi er et af de få advokatfirmaer, der tilbyder professionel juridisk rådgivning kombineret med viden om de særlige forhold, som opstår ved infrastrukturprojekter samt kommerciel indsigt og markedsforståelse. Vores kompetencer underbygges af, at vi yder full-service rådgivning ved nogle af de mest omfattende nationale og internationale infrastrukturprojekter i Danmark og i resten af verden. Vi har blandt andet ydet rådgivning til følgende typer af projekter: 

Vej- og broprojekter (klik og læs mere) 

Offshore-projekter (klik og læs mere)

 

Chambers Europe (2015)

"Represents a mix of local government departments in a broad range of public law cases. Offers considerable expertise within environmental, planning and energy law, and has experience of handling expropriation cases. Often engaged in large infrastructure projects for private parties, as well as advising on general administrative and constitutional law."

IFLR 1000 (2015)

"'The Plesner team proved to be knowledgeable of both the law and our industry, was very responsive to our requests and has done an excellent job in supporting the acquisition'.

Others praise the high quality of the work of the team, citing its capability in corporate matters to be a particular highlight.

'They are all very skilled and committed lawyers with a great understanding of our business and the advice needed'

'They are all very pleasant to work with, and thus we can strongly recommend them all to anyone!'"

 

torn2 
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies