Mikael Delin

senioradvokat


Forretningsområder

Advokatansvar Dispute Resolution
Entrepriseret Forsikring og erstatning
Swedish Desk


Mikael Delin beskæftiger sig primært med erstatnings-, forsikrings- og entrepriseretlige forhold.

En stor del af hans sagsportefølje består af rets- og voldgiftssager vedrørende tekniske rådgiveres ansvar, og Mikael er således også tilknyttet forretningsområdet Konfliktløsning. 

Derudover har Mikael specialiseret sig i bygnings- og entrepriseforsikringer, og han har ført en række retssager i forbindelse hermed, ligesom hans viden om byggetekniske forhold har medført, at han jævnlig repræsenterer bygherrer og entreprenører i forbindelse med voldgiftssager.

En anden væsentlig del af Mikaels arbejdsområde er retssager om arbejdsgiveransvar, og han har i kraft heraf opbygget stor viden om personskadeerstatning.

Mikaels store erfaring med rets- og voldgiftssager gør, at han også er anvendt til førelse af rets- og voldgiftssager i almindelighed.

Endelig rådgiver Mikael Delin generelt om svenske retsforhold, herunder vedrørende svensk ansættelsesret.

Mikael Delin er af Advokatrådet udpeget som censor ved retssagsprøven i forbindelse med advokatuddannelsen.

Karriereforløb

2010 Møderet for Højesteret

2005 Møderet for Landsret

2002 Advokat

2002 HD 1. del, Copenhagen Business School

1999 Jur.kand., Gøteborg Universitet

1997-1998 Aarhus Universitet

Sprog

Skandinavisk og engelsk

Medlemskaber

 
Mikael Delin 

Mobil: +45 29 99 30 87
Telefon: +45 36 94 13 47
Fax: +45 33 12 00 14
Email:
Sekretær: Marianne Nellemann Skov
Sekr. tlf: +45 36 94 13 01
Tilføj stamdata til Outlook 
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies