Mikael Delin

senioradvokat


Forretningsområder

Advokatansvar Dispute Resolution
Entrepriseret Forsikring og erstatning
Swedish Desk


Mikael Delin beskæftiger sig primært med erstatnings-, forsikrings- og entrepriseretlige forhold.

En stor del af hans sagsportefølje består af rets- og voldgiftssager vedrørende tekniske rådgiveres ansvar, og Mikael er således også tilknyttet forretningsområdet Konfliktløsning. 

Derudover har Mikael specialiseret sig i bygnings- og entrepriseforsikringer, og han har ført en række retssager i forbindelse hermed, ligesom hans viden om byggetekniske forhold har medført, at han jævnlig repræsenterer bygherrer og entreprenører i forbindelse med voldgiftssager.

En anden væsentlig del af Mikaels arbejdsområde er retssager om arbejdsgiveransvar, og han har i kraft heraf opbygget stor viden om personskadeerstatning.

Mikaels store erfaring med rets- og voldgiftssager gør, at han også er anvendt til førelse af rets- og voldgiftssager i almindelighed.

Endelig rådgiver Mikael Delin generelt om svenske retsforhold, herunder vedrørende svensk ansættelsesret.

Mikael Delin er af Advokatrådet udpeget som censor ved retssagsprøven i forbindelse med advokatuddannelsen.

     
 

Legal 500 (2015)

Mikael Delin is recommended as regards Insurance by Legal 500 (2015).

 
     

Karriereforløb

2010 Møderet for Højesteret

2005 Møderet for Landsret

2002 Advokat

2002 HD 1. del, Copenhagen Business School

1999 Jur.kand., Gøteborg Universitet

1997-1998 Aarhus Universitet

Sprog

Skandinavisk og engelsk

Medlemskaber

 
Mikael Delin 

Mobil: +45 29 99 30 87
Telefon: +45 36 94 13 47
Fax: +45 33 12 00 14
Email:
Sekretær: Marianne Nellemann Skov
Sekr. tlf: +45 36 94 13 01
Tilføj stamdata til Outlook 
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies