Arbejds- og ansættelsesret nr. 1 2015


Download nyhedsbrevet som pdf

Manglende reel vurdering af aktindsigtAf Lise Høy Falsner

Der kunne ikke gives afslag på aktindsigt i journalindførelser vedrørende personalesager, som indgik i en ikke-personalesag. Det fandt Folketingets Ombudsmand den 21. oktober 2014.

Læs hele artiklen

Tilsidesættelse af tavshedspligt var grundlag for opsigelseAf Louise Letman

Opsigelse var rimeligt begrundet i medarbejderens forhold, da medarbejderen havde tilsidesat sin tavshedspligt og tidligere havde fået en advarsel. Faglig voldgift af 4. november 2014.

Læs hele artiklen

Omvendt bevisbyrde fandt anvendelse for kommende farAf Rasmus Høj Christensen

Ligebehandlingsnævnet anvender den omvendte bevisbyrde for kommende far. Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 22. oktober 2014.

Læs hele artiklen

Anvist stilling var passendeAf Lise Høy Falsner

En stilling som viceområdechef fandtes passende for en tjenestemandsansat områdechef i en kommune. Byretsdom af 24. november 2014.

Læs hele artiklen

Ingen klar handlepligtAf Henriette Stakemann

Bortvisning var uberettiget, idet en tillidsrepræsentant ikke havde overtrådt en klar handlepligt ved at undlade at besøge en borger under en nattevagt. Faglig voldgift af 7. november 2014.

Læs hele artiklen

Saglig opsigelse af fleksjobberAf Lise Høy Falsner

Det var sagligt at opsige fleksjobber, da foretagne skånehensyn ikke hindrede uacceptabel adfærd. Det fandt Østre Landsret ved dom af 28. november 2014.

Læs hele artiklen

Forskellige frisørpriserAf Tina Reissmann

Forskellige priser for "dameklip" og "herreklip" var ikke i strid med ligestillingsloven. Det fandt Østre Landsret ved dom af 10. november 2014.

Læs hele artiklen

Bortvist for at gå tidligt hjemAf Jacob Falsner

Berettiget bortvisning, da bevisbyrden for, at der forelå en kutyme, hvorefter man kunne gå hjem før normal arbejdstids ophør, ikke var løftet. Det fandt Vestre Landsret ved dom af 14. oktober 2014.

Læs hele artiklen

Hurtigere behandling af whistlebloweranmeldelserAf Henrik Rubæk Jørgensen

Indhentning af nødvendige tilladelser hos Datatilsynet er en tidskrævende proces, der ikke sjældent tager over seks måneder og i nogle tilfælde over et år.

Læs hele artiklen

Beskæftigelse ved samme kommune var at betragte som uafbrudtAf Louise Letman

En folkeskolelærer havde været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed og var derfor berettiget til opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelse. Det fandt Højesteret ved en dom af 11. december 2014.

Læs hele artiklen

En times privat brug af internettet kunne ikke begrunde bortvisningAf Rasmus Høj Christensen

Det var ikke berettiget at bortvise en medarbejder på grund af en times privat brug af internettet i arbejdstiden. Det fandt Vestre Landsret ved dom af 10. oktober 2014.

Læs hele artiklen

Mangelfulde ansættelsesbeviser kan koste dyrtAf Tina Reissmann

Høje godtgørelser for mangelfulde ansættelsesbeviser, der havde givet anledning til konkret tvivl.

Læs hele artiklen
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies