Arbejds- og ansættelsesret nr. 4 2015


Download nyhedsbrevet som pdf

Endelig dom i Ring og Werge-sagenAf Tina Reissmann

120-dages reglen kunne anvendes i forbindelse med opsigelse af en handicappet funktionær. Det fandt Højesteret ved dom af 23. juni 2015.

Læs hele artiklen

Ingen lov om ansættelsesklausuler i denne omgangAf Henriette Stakemann

Lovforslag til lov om ansættelsesklausuler er bortfaldet som følge af, at der blev udskrevet folketingsvalg.

Læs hele artiklen

Annullation af ansættelse var berettigetAf Lise Høy Falsner

Annullering af ansættelse på grund af manglende oplysning om stress og opsagt stilling var berettiget. Det kom Højesteret frem til ved dom af 9. juni 2015.

Læs hele artiklen

Illoyal adfærd medførte arbejdsgivers berettigede bortvisningAf Rasmus Høj Christensen

Det var illoyalt, at en medarbejder udførte arbejde i eget navn for en af arbejdsgiverens kunder - og til dette benyttede arbejdsgiverens lokaler. Det fastslog en faglig voldgift ved tilkendegivelse af 29. marts 2015.

Læs hele artiklen

Afskedigelse i strid med forbuddet mod handicapdiskriminationAf Louise Letman

Afskedigelse af medarbejder var i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af handicap, da arbejdsgiver uden videre afviste muligheden for deltidsarbejde.

Læs hele artiklen

Tilpasningsforpligtelsen var blevet iagttaget over for handicappet medarbejderAf Christian Aaby Larsen

Arbejdsgiver havde foretaget de fornødne tilpasninger for at imødekomme særlige behov hos en medarbejder med et handicap. Det kom Ligebehandlingsnævnet frem til ved en afgørelse af 11. marts 2015.

Læs hele artiklen

Offentligt ansattes ytringsfrihedAf Lise Høy Falsner

Betænkning om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger er sendt i høring.

Læs hele artiklen

Tilladt forskelsbehandlingAf Jacob Falsner

Det var ikke i strid med foreningsfrihedsloven at forskelsbehandle ansatte, der var medlemmer af det overenskomstbærende forbund, og udenforstående. Det fandt Højesteret ved dom af 4. juni 2015.

Læs hele artiklen
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies