Arbejds- og ansættelsesret nr. 8 2014


Download nyhedsbrevet som pdf

EU-Domstolen skal tage stilling til, hvorvidt private arbejdsgivere tillige er hindret i at benytte funktionærlovens § 2a, stk. 3Af Tina Reissmann

Højesteret forelægger § 2a-sag omhandlende en privat arbejdsgiver for EU-Domstolen.

Læs hele artiklen

Ingen "straf" for tilbageholdelse af 2a-godtgørelseAf Louise Letman

Tilbageholdelse af 2a-godtgørelse gav ikke godtgørelse for aldersdiskrimination. Det kom Højesteret frem til ved dom af 12. september 2014.

Læs hele artiklen

Ekstraordinære udgifter kunne fradrages i bonusgrundlagAf Henriette Stakemann

Omkostninger som følge af ledelsens beslutning om at lukke et kontor kunne medtages i det regnskab, der dannede grundlag for bonusberegningen. Det kom Sø- og Handelsretten frem til ved dom af 11. juni 2014.

Læs hele artiklen

Manglende evne til at varetage arbejdsopgaverne medførte saglig opsigelseAf Lise Høy Falsner

Det var sagligt at opsige sygeplejerske i flexjob, da hun ikke var i stand til at varetage arbejdsopgaverne. Faglig voldgifts tilkendegivelse af 8. september 2014.

Læs hele artiklen

Muligheden for at indgå aftaler om en pligtmæssig afgangsalder afskaffesAf Rasmus Høj Christensen

Nyt lovforslag, der lægger op til, at muligheden for gyldigt at indgå aftaler om en pligtmæssig afgangsalder ophæves, er sendt i høring.

Læs hele artiklen

Arbejdsretten får kompetence i visse vikarsagerAf Jacob Falsner

Nyt lovforslag vil - hvis det vedtages - tillægge Arbejdsretten kompetence i visse sager om ligebehandling af vikarer.

Læs hele artiklen
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies