Arbejds- og ansættelsesret nr. 3 2015


Download nyhedsbrevet som pdf

Nye strengere regler om ansættelsesklausulerAf Henriette Stakemann og Tina Reissmann

Nyt lovforslag om ansættelsesklausuler indeholder markante ændringer af de nuværende regler.

Læs hele artiklen

En billig landing for aldersdiskriminerede SAS-piloterAf Tina Reissmann

Højesteret har ved dom af 12. marts 2015 tilkendt fire piloter en godtgørelse på hver 6 måneders løn som følge af, at piloterne havde været udsat for aldersdiskrimination i forbindelse med deres afskedigelse fra SAS.

Læs hele artiklen

Vikarlovens ligebehandlingsprincipAf Jacob Falsner

Godtgørelse og efterbetaling for vikarbureaus tilsidesættelse af vikarlovens ligebehandlingsprincip. Sø- og Handelsrettens dom af 27. marts 2015.

Læs hele artiklen

Krav om flere kvinder i bestyrelserneAf Shaina Jabbar

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en ny vejledning om måltal og politik for kønssammensætning.

Læs hele artiklen

Søn fandtes at være handicappet, hvorfor mor var beskyttet mod forskelsbehandlingAf Rasmus Høj Christensen

Afskedigelse af dagplejer med handicappet søn udgjorde indirekte forskelsbehandling i strid med forskelsbehandlingsloven. Det fandt Østre Landsret ved dom af 26. februar 2015.

Læs hele artiklen

Omplaceringspligt af barslende strakte sig i hele opsigelsesperiodenAf Tina Reissmann

En virksomhed har pligt til at forsøge at omplacere en medarbejder på barsel i hele medarbejderens opsigelsesperiode. Det fastslog Københavns Byret ved dom af 20. marts 2015.

Læs hele artiklen

Afskedigelse af 60-årig dagplejer var ikke aldersdiskriminationAf Lise Høy Falsner

Kommunes afskedigelse af 60-årig dagplejer var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven. Det fandt Ligebehandlingsnævnet ved afgørelse af 17. marts 2015.

Læs hele artiklen

Berettiget bortvisning for udeblivelseAf Rasmus Høj Christensen

Bortvisning af medarbejder som følge af dennes udeblivelse fra arbejde var berettiget. Det fandt Østre Landsret ved dom af 25. februar 2015.

Læs hele artiklen

Ændring af arbejdstid var i strid med ligebehandlingslovenAf Louise Letman

Ændring af arbejdstid under barselsorlov var at sidestille med en opsigelse. Det fandt Ligebehandlingsnævnet ved en afgørelse af 4. februar 2015.

Læs hele artiklen

Ny lov skærper overtrædelse af udstationeringslovenAf Christian Aaby Larsen

Ny lovændring af udstationeringsloven er vedtaget. Ændringen skærper bødestraffen ved grovere overtrædelse af anmeldelsespligten til Register for Udenlandske Tjenesteydelser.

Læs hele artiklen
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies