Arbejds- og ansættelsesret nr. 2 2015


Download nyhedsbrevet som pdf

Berettiget at afskedige medarbejder under barselAf Lise Høy Falsner

Arbejdsgiver frifundet for krav efter ligebehandlingsloven. Krav på § 2b-godtgørelse for senere bortvisning. Ingen tortgodtgørelse på grund af undersøgelse af mails. Højesterets dom af 4. februar 2015.

Læs hele artiklen

Gravid elev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftaleAf Louise Letman

Gravid kvinde havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale, der udløb under hendes barselsorlov. Det fandt Højesteret ved dom af 21. januar 2015.

Læs hele artiklen

Ny kantine og ny menu, men hvad med kokken?Af Rasmus Høj Christensen

Overdragelse af kantinedrift var ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, hvorfor opsigelse af medarbejder var saglig. Det fandt Sø- og Handelsretten ved dom af 16. januar 2015.

Læs hele artiklen

120-dages reglen var ikke opfyldtAf Tina Reissmann

Kravene for forkortet opsigelsesvarsel efter 120-dages reglen var ikke opfyldt, idet lørdag og søndag ikke kunne tælles med ved opgørelsen af sygeperioden. Østre Landsrets dom af 2. december 2014.

Læs hele artiklen

Togtur på arbejdsgivers regning medførte bortvisningAf Henriette Stakemann

Bortvisning var berettiget, idet en medarbejder via sin arbejdsmobiltelefon og for arbejdsgiverens regning købte private togbilletter. Det fandt Østre Landsret ved dom af den 5. november 2014.

Læs hele artiklen

Opdatering af LinkedIn-profilerAf Rasmus Høj Christensen

To tidligere medarbejderes opdatering af deres LinkedIn-profiler om fremtidig ansættelse var ikke i strid med konkurrenceklausul. Det fandt Vestre Landsret ved dom af 16. december 2014.

Læs hele artiklen

Bevisbyrden ikke løftetAf Tina Reissmann

Arbejdsgivere formår ikke at løfte den tunge bevisbyrde om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap. Dette illustrerer Ligebehandlingsnævnets afgørelser af 17. december 2014.

Læs hele artiklen

Ulovligt at foretrække en mandAf Lise Høy Falsner

"Vi vil have en mand… men pøj med det". Denne sætning på telefonsvareren kostede en arbejdsgiver kr. 25.000 i godtgørelse til en kvindelig ansøger. Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 17. december 2014.

Læs hele artiklen

Tillidsrepræsentantsbeskyttelsen omfatter ikke sygdomAf Rasmus Høj Christensen og Christian Aaby Larsen

Kontinuerligt sygefravær på 279 dage udgjorde tvingende årsager til at opsige en tillidsrepræsentant. Det tilkendegav opmanden i en faglig voldgift af 12. oktober 2014.

Læs hele artiklen

Nye fratrædelsesgodtgørelser er nu trådt i kraftAf Louise Letman

Lovforslag om fratrædelsesgodtgørelse til alle funktionærer, der har været ansat i 12 år, er nu vedtaget.

Læs hele artiklen

Nye minimumskrav for datasikkerhedAf Jacob Falsner

Datatilsynet har udformet specifikke minimumskrav for sikkerhed i forbindelse med personaleadministration. Minimumskravene er gældende fra januar 2015.

Læs hele artiklen

Databeskyttelsesforordning forhandles fortsatAf Louise Letman

Ny EU-forordning om beskyttelse af personer i forbindelse med behandling og udveksling af personoplysninger forhandles fortsat.

Læs hele artiklen

Lettere adgang til højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraftAf Rasmus Høj Christensen

Indførelse af en fast-track ordning og nedsættelse af vederlagskravet i forskerordningen - nøgleelementer i regeringens reform af international rekruttering - er vedtaget.

Læs hele artiklen
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies