Arbejds- og ansættelsesret nr. 6 2014


Download nyhedsbrevet som pdf

Handicappet opsagt efter 120 dages sygdomAf Tina Reissmann

Opsigelse efter 120-dages reglen var direkte forskelsbehandling, da fraværet delvist skyldtes arbejdsgiverens manglende afhjælpningsinitiativer. Det fandt Østre Landsret ved en dom af 2. juni 2014.

Læs hele artiklen

Forskelsbehandlet nationalistAf Henriette Stakemann

Nær tidsmæssig sammenhæng mellem arbejdsgiverens kendskab til medarbejderens politiske overbevisning og dennes afskedigelse førte til, at Ligebehandlingsnævnet i deres afgørelse af 9. april 2014 fandt, at der var skabt en formodning for forskelsbehandling.

Læs hele artiklen

Affære udgjorde ikke væsentlig misligholdelseAf Lise Høy Falsner

En elevs affære med arbejdsgiverens tidligere ægtefælle udgjorde ikke væsentlig misligholdelse, idet det måtte lægges til grund, at den var påbegyndt efter separationen. Det kom Tvistighedsnævnet frem til ved en afgørelse af 24. marts 2014.

Læs hele artiklen

Opdatering af LinkedIn-profiler var i strid med konkurrenceklausulAf Rasmus Høj Christensen

To tidligere medarbejderes opdatering af deres LinkedIn-profiler, mens de var omfattet af en konkurrenceklausul, var i strid med klausulen. Det kom Retten i Århus frem til ved en dom af 16. april 2013.

Læs hele artiklen

Bortvist for at møde 7 minutter for sentAf Jacob Falsner

Det var berettiget at bortvise en funktionær, der kom 7 minutter for sent på arbejde. Det fastslog Retten i Glostrup ved en dom af 27. maj 2014.

Læs hele artiklen

Snævrere regler for konkurrenceklausulerAf Tina Reissmann

Regeringen lægger i sin vækstpakke 2014 op til en stramning af grænserne for konkurrence- og kundeklausuler, mens jobklausuler helt skal forbydes.

Læs hele artiklen

Lempelse af forskerordningenAf Rasmus Høj Christensen

Skatteministeriet planlægger lempelse af forskerordningens vederlagskrav for at styrke virksomhedernes internationale konkurrenceevne.

Læs hele artiklen

Manglende indkaldelse til lønforhandling under barsel udgjorde forskelsbehandlingAf Louise Letman

I sin afgørelse af 30. april 2014 fandt Ligebehandlingsnævnet, at to kvindelige medarbejderes manglende lønregulering under deres barsel udgjorde forskelsbehandling.

Læs hele artiklen

Samlevers handicap medførte beskyttelse, men der var ikke skabt formodning for forskelsbehandlingAf Lise Høy Falsner

Opsigelse udgjorde ikke forskelsbehandling, selvom samlevers funktionsnedsættelse som følge af betændelse i rygmarven udgjorde et handicap. Det fandt Ligebehandlingsnævnet ved en afgørelse af 30. april 2014.

Læs hele artiklen
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies