Arbejds- og ansættelsesret nr. 9 2014


Download nyhedsbrevet som pdf

Hensynet bag aldersdiskriminerende opsigelser medførte mindre godtgørelserAf Tina Reissmann

Hensynene bag aldersdiskrimination måtte tillægges vægt ved fastsættelsen af godtgørelsesniveauet. Det fandt Højesteret ved dom af 1. oktober 2014.

Læs hele artiklen

Klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet - kan det betale sig?Af Marie-Louise Fahrner

Arbejdstilsynet har på det seneste fået negativ omtale i medierne på grund af problemer med kvaliteten af deres afgørelser. Kritikken går blandt andet på, at cirka 60 % af Arbejdstilsynets afgørelser, som virksomhederne klagede over i 2013, blev enten ændret i Arbejdsmiljøklagenævnet eller ophævet efter genovervejelse af sagen fra Arbejdstilsynets side. Tendensen til medhold i klagesagerne er ikke ny, men har eksisteret over en årrække.

Læs hele artiklen

Ingen virksomhedsoverdragelse, da de væsentligste aktiver ikke medfulgteAf Rasmus Høj Christensen

Virksomhedsoverdragelsesloven fandt ikke anvendelse, idet der ikke blev overført væsentlige fysiske aktiver. Det fandt Vestre Landsret ved dom af 21. oktober 2014.

Læs hele artiklen

Arbejdsgiveren har indeholdelsespligt ved udbetaling af erstatningerAf Henriette Stakemann

SKAT understreger i et servicebrev af 26. september 2014, at indeholdelses- og indberetningspligten ved udbetalinger fra en arbejdsgiver altid påhviler arbejdsgiveren.

Læs hele artiklen

Forenkling af 2a-reglerneAf Louise Letman

Nyt lovforslag, der vil medføre 2a-godtgørelse i alle tilfælde, hvor de grundlæggende betingelser er opfyldt, er sendt i høring.

Læs hele artiklen

Godtgørelser efter forskelsbehandlingsloven er skattepligtigeAf Tina Reissmann

Kommende styresignal fra SKAT fastslår, at godtgørelser efter forskelsbehandlingsloven er skattepligtige.

Læs hele artiklen
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies