Arbejds- og ansættelsesret nr. 5 2015


Download nyhedsbrevet som pdf

Husk at få opdateret ansættelseskontrakter inden den 1. januar 2016Af Henriette Stakemann

Folketinget vedtog den 18. december 2014 at ophæve 70-års reglen i forskelsbehandlingsloven. Når ændringen træder i kraft den 1. januar 2016, vil det ikke længere være muligt at opretholde individuelle aftaler om, at medarbejdere automatisk skal fratræde, når de fylder 70 år.

Læs hele artiklen

Manglende hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltningerAf Tina Reissmann

120-dages opsigelse udgjorde direkte forskelsbehandling, idet fraværet delvist skyldtes arbejdsgiverens manglende afhjælpningsinitiativer. Det fandt Højesteret ved dom af 11. august 2015.

Læs hele artiklen

Kortere varsling af hovedferie aftalt i ansættelseskontraktAf Tina Reissmann

Aftale om fravigelse af ferielovens § 16, stk. 1, kunne gyldigt aftales i ansættelseskontrakten. Det fandt Højesteret ved dom af 7. august 2015.

Læs hele artiklen

Opsagt på grund af presset økonomi og bortvist for tillidsbrudAf Lise Høy Falsner

Saglig opsigelse af vordende far på grund af virksomhedens økonomiske stilling og efterfølgende bortvisning på grund af overførsel af prislister til privat email var berettiget. Det fandt Østre Landsret ved dom af 17. august 2015.

Læs hele artiklen

Ingen egenpension grundet fratrædelsesaftaleAf Lise Høy Falsner

Fratrædelsesaftale, der ikke indeholdt bestemmelser om pension, medførte, at tjenestemand havde givet afkald på retten til aktuel egenpension. Det fandt Vestre Landsret ved dom af 1. juli 2015.

Læs hele artiklen

Kønssammensætning på 40/60 % fortsat ligeligAf Shaina Jabbar

En kønssammensætning på 40/60 % i bestyrelsen skal fortsat betragtes som "ligelig", uanset Erhvervsstyrelsens angivelse i seneste vejledning af 27. februar 2015.

Læs hele artiklen

Ryanairs (første) møde med den danske modelAf Jacob Falsner

Ryanair tabte som bekendt det første møde med den danske model. Arbejdsretten fastslog således, at Serviceforbundet lovligt kan varsle en (hoved)konflikt til støtte for indgåelsen af en kollektiv overenskomst over for Ryanair.

Læs hele artiklen

Skal direktøren og praktikanten tælles med ved en massefyring?Af Tina Reissmann

Det følger af EU-direktivet om masseafskedigelser, som i Danmark er implementeret i masseafskedigelsesloven, at der er tale om en masseafskedigelse i direktivets forstand, når en arbejdsgiver har foretaget et vist antal afskedigelser. EU-Domstolen skulle i denne sag tage stilling til, om en direktører og en praktikant skal medtælles i opgørelsen af antallet af afskedigelser.

Læs hele artiklen

Sygemeldt deltog i fritidsarrangementAf Louise Letman

Bortvisning for at deltage i fritidsarrangement under sygemelding var berettiget. Det fandt Vestre Landsret ved dom af 26. juni 2015.

Læs hele artiklen

Bortvist på grund af begrundet mistanke om tyveriAf Rasmus Høj Christensen

Mistanke om tyveri var så velfunderet, at det kunne begrunde bortvisning. Det kom Vestre Landsret frem til ved dom af 24. juni 2015.

Læs hele artiklen

Manglende tilpasning til deltidsansat handicappetAf Christian Aaby Larsen

Det var i strid med forskelsbehandlingsloven at opsige en fleksjobansat skolesekretær begrundet i et behov for en fuldtidsmedarbejder. Det fandt Ligebehandlingsnævnet ved afgørelse af 24. juni 2015.

Læs hele artiklen
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies