Arbejds- og ansættelsesret nr. 3 2014


Download nyhedsbrevet som pdf

Ophævelse af konsulentaftaleAf Henriette Stakemann

Kopiering af fortrolige mails til privat mailadresse udgjorde ikke en uretmæssig anvendelse af erhvervshemmeligheder, men ophævelse af konsulentaftale var berettiget. Det kom Østre Landsret frem til ved en dom af 27. januar 2014.

Læs hele artiklen

Diskretionær afskedigelse af tjenestemandAf Lise Høy Falsner

Diskretionær afskedigelse af tjenestemand begrundet i manglende samarbejde om at finde passende stilling var gyldig. Det fandt Vestre Landsret ved en dom af 13. februar 2014.

Læs hele artiklen

Interessent var fortsat ansat i virksomhedenAf Gitte Westall

En interessent med en andel på 10 pct. var fortsat ansat i virksomheden og havde derfor krav på løn og feriepenge. Det fandt Vestre Landsret ved en dom af 29. januar 2014.

Læs hele artiklen

Uberettiget bortvisningAf Rasmus Høj Christensen

Mangelfuld udførelse af arbejdet efter advarsel udgjorde ikke en så grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, at det kunne berettige en bortvisning. Det kom Vestre Landsret frem til ved en dom af 20. januar 2014.

Læs hele artiklen

Opsigelse efter 120-dages reglenAf Tina Reissmann

Opsigelse efter 120-dages reglen skulle ske på den 121. sygedag og ikke den 120. sygedag. Det kom Vestre Landsret frem til ved en dom af 30. januar 2014.

Læs hele artiklen

200.000 kr. i bodsansvarAf Jacob Falsner

En arbejdsleders langvarige sygefravær og bemandingsproblemer kunne ikke fritage en arbejdsgiver for bodsansvar. Det kom Arbejdsretten frem til ved en dom af 10. februar 2014.

Læs hele artiklen

Varslet op i tid under barselsorlovAf Lise Høy Falsner

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven eller deltidsloven, at en medarbejder blev varslet op i tid under sin barselsorlov. Det fandt Retten i Næstved ved en dom af 3. marts 2014.

Læs hele artiklen
© Plesner  TLF 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies