Arbejds- og ansættelsesret Nr. 7 2011


Download nyhedsbrevet som pdf

Medarbejder havde ikke pligt til at tilbagesælge aktierAf Henriette Stakemann

En klausul om tilbagekøb af aktier ved en medarbejders fratrædelse i en aktiekøbsaftale, der blev indgået som led i ansættelsen, var urimelig og derfor ugyldig efter aftalelovens § 36. Det fandt Højesteret i dom af 23. juni 2011.

Læs hele artiklen

Aftalt lønnedgangAf Tina Reissmann

Det var ikke i strid med funktionærloven, at arbejdsgiveren og medarbejderen indgik en aftale om lønreduktion med øjeblikkelig virkning. Det fastslog Højesteret ved dom af 20. juni 2011.

Læs hele artiklen

Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrugAf Henriette Stakemann og Kirstine Brockdorff Vognsgaard

Hvor går grænsen for arbejdsgiveres videregivelse af oplysninger til en tidligere medarbejders potentielle nye arbejdsgiver? Oplysninger om mistanke om alkoholmisbrug var over grænsen. Det har Højesteret fastslået ved dom af 27. maj 2011.

Læs hele artiklen

Fyret for at tage afsked med døende ægtefælleAf Rasmus Høj Christensen

Det var ikke i orden at afskedige en medarbejder, som på grund af tvingende familiemæssige årsager havde været nødsaget til at blive væk fra arbejde. Dette fastslog Sø- og Handelsretten ved dom af 29. juni 2011.

Læs hele artiklen

Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingslovenAf Sussi Lillia Skovgaard-Holm

Ikke kun afskedigelse på grund af høj alder, men også afskedigelse på grund af laveste alder er i strid med forskelsbehandlingsloven. Ligebehandlingsnævnet har således den 18. maj 2011 truffet afgørelse i 20 sager om forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med afskedigelse af yngre piloter frem for ældre.

Læs hele artiklen

15.000 kroner i bøde for manglende arbejdstilladelseAf Sussi Lillia Skovgaard-Holm

Østre Landsret har ved dom af 12. maj 2011 taget stilling til konsekvenserne af, at en virksomhed havde ansat en udenlandsk medarbejder uden at sikre sig, at der forelå en arbejdstilladelse.

Læs hele artiklen

Fratrådte medarbejderes email-kontiAf Jacob Falsner

En arbejdsgiver må gerne holde en medarbejders email-konto åben i en periode, efter at medarbejderen har forladt virksomheden i forbindelse med fritstilling eller fratræden. Det har Datatilsynet konkluderet i to afgørelser af 14. april 2011.

Læs hele artiklen

Afskedigelse ikke begrundet i medarbejderens barselsorlovAf Tina Reissmann og Kirstine Brockdorff Vognsgaard

Opsigelse af medarbejder under barselsorlov var ikke i strid med ligebehandlingsloven, og medarbejderen havde heller ikke ret til løn i opsigelsesperioden, når orloven var ulønnet. Det fastslog Østre Landsret ved dom af 12. maj 2011.

Læs hele artiklen

Må arbejdsgiveren foretrække barselsvikaren?Af Claus Mikkelsen

Når en medarbejder går på barsel, vil arbejdsgiveren ofte have behov for at ansætte en barselsvikar. Men hvad sker der, hvis arbejdsgiveren i forbindelse med senere nedskæringer foretrækker vikaren frem for den medarbejder, der har været på barsel? Det tog Ligebehandlingsnævnet stilling til i afgørelse nr. 45/11 af 15. april 2011.

Læs hele artiklen

Bortvisning grundet manglende stemplingAf Rasmus Høj Christensen

Ved tilkendegivelse af 19. april 2011 i faglig voldgiftssag blev det fastslået, at en virksomhed havde været berettiget til at bortvise en medarbejder, der to gange i løbet af en vagt forlod arbejdspladsen uden at stemple ud.

Læs hele artiklen
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies