Arbejds- og ansættelsesret Nr. 1 2010


Download nyhedsbrevet som pdf

Godt nytår!Af Tina ReissmannLæs hele artiklen

Ny guide om sygefraværAf Sussi Lillia Skovgaard-Holm

Arbejdsmarkedsstyrelsen har netop udsendt den guide om sygefravær, der blev bebudet i forbindelse med ændringen af sygedagpengeloven i juni 2009. Guiden giver en række forslag til arbejdsgivernes håndtering af de nye elementer i sygedagpengeloven - det være sig sygefraværssamtaler, mulighedserklæringen og fastholdelsesplaner.

Læs hele artiklen

Højesteretsdom om optjening af ferie under ulønnetAf Tina Reissmann

Højesteret har ved dom af 20. november 2009 fastslået, at indbetaling af pensionsbidrag under en medarbejders ulønnede barselsorlov medfører, at medarbejderen optjener ferie med løn for denne periode, da pensionsbidraget anses for at udgøre en lønandel efter ferieloven.

Læs hele artiklen

Maratonløb på recept i medarbejders sygeperiodeAf Gitte Westall

Ved dom af 5. oktober 2009 fastslog Østre Landsret, at en medarbejder godt kan have lovligt forfald på sit arbejde på grund af sygdom og samtidig løbe maratonløb.

Læs hele artiklen

Aftale om lønnedgang tilsidesatAf Tina Reissmann

Østre Landsret har i dom af 2. november 2009 tilsidesat en aftale om nedsættelse af lønnen med øjeblikkelig virkning.

Læs hele artiklen

Forøget transportafstand på 15,5 km var ikke væsentligAf Christina Louise Bøje Nielsen

Ændring af arbejdssted med en forøget transportafstand på 15,5 km til følge var ikke en væsentlig ændring af ansættelsesforholdet, som skulle varsles.

Læs hele artiklen

Bøde på kr. 50.000 for email-spamAf Henriette Stakemann

Københavns Byret har den 12. december 2009 dømt en virksomhed til at betale kr. 50.000 for uanmodet markedsføring.

Læs hele artiklen

Handicap i forskelsbehandlingslovens forstandAf Claus Mikkelsen

På baggrund af EU-direktiv 2000/78 blev der i 2004 indsat et handicapkriterium i forskelsbehandlingsloven, hvorefter personer ikke må diskrimineres som følge af deres handicap. Dette indebærer et forbud mod såvel direkte diskrimination som indirekte diskrimination og chikane. Forskelsbehandlingsloven medfører endvidere en pligt for arbejdsgiveren til positivt at træffe de fornødne foranstaltninger for, at en i øvrigt kompetent person med handicap kan bestride det pågældende job, medmindre dette vil betyde en uforholdsmæssig stor byrde for arbejdsgiveren.

Læs hele artiklen
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies