Automotive

Plesner har i en årrække haft særlig fokus på juridisk rådgivning til automobilindustrien. Vi samarbejder med en række af de største aktører inden for både den danske og internationale automobilindustri og yder rådgivning såvel full-service som på ad hoc-basis.

Vi bestræber os altid på at yde juridisk rådgivning af højeste standard både med hensyn til den juridiske ekspertise og den forretningsmæssige anvendelighed og forståelse.

Klienter

Vores klienter omfatter primært bilfabrikker, private og fabriksejede bilimportører, bank- og finansieringsselskaber samt brancheorganisationer. Vi rådgiver inden for alle de juridiske spørgsmål, der har relevans i forhold til både forretningsforbindelser og kunder.

Vores erfaring

Vi besidder indgående erfaring med koncipering og gennemgang af forhandler- og værksteds/servicepartnerkontrakter i forhold til den/de relevante gruppefritagelsesforordninger, herunder den gældende regulering i Kommissionens forordning nr. 330/2010 om anvendelsen af artikel 101, stk. 3 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmøde på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis og i Kommissionens forordning nr. 461/2010 om anvendelsen af artikel 101, stk. 3 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmøde på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis og inden for motorkøretøjsbranchen.

Vi har derudover en indgående erfaring med bl.a.:

  • Reorganisering/omstrukturering af forhandlernet
  • Lager- og detailfinansiering af fabriksnye motorkøretøjer, herunder rådgivning om de særlige danske regler om konsignation (ejendomsforbehold)
  • Finansielle leasingkontrakter og leasingkontrakter i forbindelse med privatleasing
  • Kommercielle aftaler vedrørende transport og opbevaring af fabriksnye biler
  • Den omfattende EU-regulering indeholdende detailforskrifter for motorkøretøjer, derunder typegodkendelser, produktsikkerhed, udstyr og indretning af motorkøretøjer
  • Registreringsafgiftsloven, herunder afgiftsberigtigelse af nye motorkøretøjer og de særlige regler om valutaudlejning (afgiftsfritagelse)
  • Markedsføringslovens detailregler og tilknyttede bekendtgørelser med særlig betydning for markedsføring og afsætning af nye motorkøretøjer, derunder reglerne om anvendelse af garantibegrebet i forbrugerforhold
  • De særlige regler i købeloven om ophævelse, afhjælpning og omlevering

Indflydelse på lovgivningen mv.

Vi holder os opdateret om udviklingen i den relevante nationale lovgivning samt den regulering af området, der sker inden for EU.

Vi er løbende involveret i høringsprocesser i forbindelse med ændring af relevant national lovgivning, herunder købeloven og markedsføringsloven, og følger de politiske og lovgivningsmæssige overvejelser vedrørende udformningen af den fremtidige EU-konkurrenceretlige regulering af automobilindustrien.

Gearstang 
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies