Climate Change

Udvikling, investering og handel relateret til "grønne" (CO2-reducerende) energiaktiviteter får stadig større betydning både nationalt og internationalt som resultatet af et intensiveret fokus og en øget offentlig regulering.

En lang række danske og udenlandske virksomheder foretager udvikling, investering eller handelsmæssige aktiviteter direkte relateret til:

 • Vedvarende energi
 • Energieffektive konstruktioner
 • CO2-kvoter og -kreditter
 • Tilhørende serviceydelser

Tilsammen udgør de kernen i og grobunden for grøn udvikling, investering og handel.

Energisektoren er umiddelbart mest berørt af den grønne udvikling. Dels som følge af det europæiske CO2-kvotesystem, dels som følge af de forbedrede markedsmuligheder for vedvarende energikilder, herunder vindenergi.

Påvirkning af transport- og byggesektoren

Den grønne udvikling er imidlertid ikke begrænset til energisektoren. En række andre områder som transportsektoren og byggesektoren bliver påvirket enten som følge af offentligretlig regulering eller brancheoverenskomster, der søger at nedbringe CO2-udledningen.

Fra 2012 vil luftfarten være omfattet af CO2-kvotesystemet og på nuværende tidspunkt forhandles der inden for skibsbranchen om indførelse af afgifter på skibsbrændstof som et alternativ til at inkludere skibsfarten i kvotesystemet.

Denne udvikling skaber nye udfordringer for finansieringen af energiforbrug, men også nye muligheder for de virksomheder, der er i stand til at tilpasse sig udviklingen og omlægge deres energiforbrug. 

Climate Change i tal

I 2008 tiltrak området for grønne energiaktiviteter på trods af den globale finanskrise investeringer af ny kapital på i alt USD 155 milliarder (svarende til cirka DKK 884 milliarder).

Områdets samlede omsætning – inklusiv beløb udvekslet i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, hvor penge skiftede hænder uden at tilføre ny kapital – var på hele USD 223 milliarder (svarende til cirka DKK 1.271 milliarder).

Vores rådgivning

Vi kan på et højt, internationalt niveau bistå internationale og danske klienter med juridisk rådgivning vedrørende blandt andet:

Miljøret og offentlig ret:

 • Erhvervelse og overdragelse af tilladelser til udledning af CO2 (udledningstilladelser)
 • Miljøgodkendelser af CO2-udledende virksomheder
 • Cabon Capture Storage (CCS), herunder om udskillelse, transport og lagring af CO2
 • Etablering og indhentelse af tilladelse til opførelse af vind- og andre energi-projekter, herunderudarbejdelse VVM-redegørelser
 • Førelse af klage- og retssager for diverse nævn og domstole

Corporate/Commercial:

 • Indgåelse af joint ventures i forbindelse med udvikling af grøn teknologi
 • Rådgivning om corporate social responsibility-politik inden for energi-, klima- og miljømæssige spørgsmål

Corporate Finance:

 • Venture capital og private equity-investeringer i grønne virksomheder
 • Overdragelser af grønne virksomheder
 • Finansiering af vind- og andre vedvarende energiprojekter
 • Køb og salg af CO2-kvoter, herunder rådgivning om og bistand med forhandling af rammeaftaler til brug ved handel med CO2-kvoter
 • Erhvervelse af CO2-kreditter i forbindelse med Joint Implementation (JI) og Clean Development Mechanism (CDM) projekter

Skatter og afgifter:

 • Den skatte- og afgiftsmæssige behandling af CO2-kvoter
 • Energiafgifter

 

    
Vindmøller på bakke 
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies