Selskabsret

Plesner yder rådgivning på specialistniveau inden for alle grene af selskabsretten.

Vi tilbyder løbende individuel rådgivning om aktie- og anpartsselskaber, interessentskaber, kommanditselskaber og andre selskabskonstruktioner, herunder i forbindelse med køb, salg og omstrukturering af virksomheder.

Vores klienter

Vores klienter er både større børsnoterede koncerner, små og mellemstore virksomheder samt enkeltmandsvirksomheder.

Vores erfaring

Plesner fungerer som sparringspartner i forbindelse med etablering af alle former for samarbejder, herunder joint ventures, konsortier og lignende.

Vi bistår samtidig en række af landets førende virksomheder i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af børsnotering.

Vores advokater udpeges ofte til bestyrelseshverv og dirigenthverv i selskaber og koncerner inden for en række forskellige brancher.

Den nye selskabslov

I lyset af den nye selskabslovs ikrafttræden den 1. marts 2010, hvorved aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven samles i én lov, er der en række forhold, som alle selskaber skal være opmærksom på.

For eksempel kan der være behov for opdatering af vedtægter og forretningsordener med det formål at bringe dokumenterne i overensstemmelse med selskabsloven.

Plesner er sparringsparter i relation til den nye selskabslov, herunder om de konkrete konsekvenser loven medfører for det enkelte selskab.

 
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies