It- og telekommunikation

Vi rådgiver klienter inden for alle retlige aspekter
af it og telekommunikation og bistår med udarbejdelse af aftaler samt løsning af konflikter, herunder ved førelse af sager ved både domstole og administrative klagenævn. Endvidere bistår vi klienter med alle typer af transaktioner indenfor it og telekommunikation.

Vores klienter

Vi har et omfattende branchekendskab og vores klienter omfatter en lang række nationale hhv. internationale veletablerede virksomheder, opstartsvirksomheder og offentlige myndigheder. Vores særlige position på området gør os i stand til at rådgive og repræsentere vores klienter på absolut højeste faglige niveau og til at finde kommercielt anvendelige og holdbare løsninger.

Detailkendskab og teknisk indsigt

It- og telekommunikationsrettens område omfatter alle de juridiske spilleregler, som regulerer det moderne informationssamfunds mange forskellige aspekter. Rådgivning på dette område kræver en høj grad af detailkendskab og teknisk indsigt.

Samarbejde med beslægtede discipliner

Vores forretningsområde har berøringsflader med mange af juraens øvrige discipliner som f.eks. persondatabeskyttelse, konkurrenceret, og mediaret og EU-ret, som vi ligeledes rådgiver om. Vores tætte samarbejde med Plesners øvrige specialer gør, at vi kan yde rådgivning og assistance inden for andre beslægtede discipliner samt skatter og afgifter på internettet.

Chambers Europe (2013)

"This team acts on IT-related matters for many prominent companies and is well known for its contracts, litigation and outsourcing work. The practice has notable strength in data protection matters. It also has a strong reputation amongst media institutions and telecoms corporations."

it-og-telekommunikation 
© Plesner  TLF 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies