Arve- og skifteret/Generationsskifte

Vi har omfattende erfaring med dødsbobehandling med både uskiftet bo, privat skifte og bobestyrerbehandling. Vi rådgiver om oprettelse af testamenter, fondsfundatser, ægtepagter og andre relevante dokumenter vedrørende arve- og skifteret.

Testamenter og ægtepagter

Vi har stor ekspertise i oprettelse af ægtepagter og testamenter.

Den gældende formueordning mellem ægtefæller tager efter vores opfattelse ikke tilstrækkeligt hensyn til den erhvervsdrivende, der har behov for at holde sin virksomhed eller sin formue i øvrigt uden for et skifte ved skilsmisse eller død. Dette kræver oprettelse af ægtepagt.

I mange tilfælde tilgodeser delingsreglerne i den nugældende arvelov heller ikke arveladerens individuelle ønsker, der helt afhænger af den enkeltes familiære situation.

Dødsbobehandling

Vores specialviden om og praktiske erfaring med gennemførelse af dødsbobehandling – både hvad angår privat skifte og bobestyrerbehandling – er omfattende, og vi har igennem årene behandlet mange store og komplicerede boer. Ligesom generationsskifte i levende live fordrer dødsbobehandlingen en høj grad af skatte- og afgiftsretlig indsigt, så arvingerne ikke kommer til at betale en højere boskat og boafgift end nødvendigt.

Vi har i den senere årrække, som følge af samfundets stigende internationalisering, særlig styrket vores kompetencer inden for den internationale arve- og skifteret, fordi vi i stigende omfang behandler dødsboer med udenlandske relationer.

Generationsskifte

Vi har omfattende erfaring i genneførelse af generationsskifte i virksomheder. Læs mere om generationsskifte

 

husnummer 37 
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies