Corporate/Commercial

Advokaterne inden for Corporate/Commercial området har dag-til-dag kontakt med Plesners større, faste klienter og samarbejdspartnere. Vi yder generel rådgivning, og vi sikrer og koordinerer inddragelsen af Plesners øvrige specialister, når nødvendigt for løsning af en opgave. Vi arbejder meget som generalister og har ofte rollen som klientens ankermand eller kontaktflade til mange specialister i Plesner. Tit bruges vi som sparringpartnere på direktions- eller bestyrelsesniveau til en konstruktiv opfyldelse af virksomhedernes behov.

Derudover er vi selv særligt rutinerede i arbejdet med kontrakter og andre dokumenter samt forhandlinger inden for Corporate/Commercial-området.

Alle former for selskabsforhold er et kerneområde i vores arbejde. Det omfatter blandt andet selskabsret, venture, equity og incentive, børsretlige forhold, bestyrelsesforhold og direktørforhold, fonde og finansiel virksomhed, corporate governance og corporate social responsibility.

En meget stor del af vores arbejde har tilknytning til virksomhedsoverdragelser, herunder opkøb og spin-offs, spaltninger og fusioner, samt generationsskifter og ændringer i aktionærkredsen.

Advokaterne inden for Corporate/Commercial har ekspertise inden for en række kommercielle områder med hovedvægt på aftaleretlige og kontraktsretlige forhold, blandt andet aftaler og kontrakter inden for franchise, leasing, outsourcing, service og køb, joint ventures og andre samarbejdsformer, standardvilkår og risk management, samt commercial conflict management.
 
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies