Undersøgelser, dawn raids samt erstatnings- og straffesager

Plesner bistår virksomheder under uanmeldte undersøgelser (dawn raids), gennemført af såvel Kommissionen som danske myndigheder.

Vi har med en stor succesrate forsvaret mange virksomheder over for danske konkurrencemyndigheder, anklagemyndigheden (SØK), Europa-Kommissionen og Europa-Domstolene (Retten i Første Instans og Domstolen).

Erfaring med kartelsager

Kombinationen af erfaring fra meget store kartelsager, for eksempel cementkartellet og rørkartellet, væsentlige erstatninger og omfattende procedureerfaring er et særkende for Plesner.

bibliotek 2 
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies