Udbud

Udbudsreglerne omfatter de EU-udbudsdirektiver og tilbudsloven, som gælder for offentlige ordregiveres indkøb af bygge- og anlægsarbejder, varer og tjenesteydelser.

Udbudsreglerne

Udbudsreglerne har siden den berygtede "Storebæltssag" haft stor bevågenhed i Danmark. Det seneste årti har der været stigende fokus på udbudsreglerne i Danmark, hvilket har medført relativt mange klagesager for Klagenævnet for Udbud.

Bistand til ordregivere og leverandører

Vi rådgiver regelmæssigt både ordregivere og leverandører og har vundet flere sager for Klagenævnet for Udbud og domstolene.

Ordregivere bistås i alle faser lige fra offentliggørelse af den første bekendtgørelse og udarbejdelse af udbudsmateriale til vurdering og valg af leverandør. Ordregivere bistås endvidere i klagesager for Konkurrencestyrelsen, Klagenævnet for Udbud og domstolene.

Leverandører bistås med gennemgang af udbudsmaterialet for at sikre, at dette er egnet til at danne grundlag for et retmæssigt udbud. De bistås også ved udarbejdelse af tilbud, således at det sikres, at tilbuddet er i overensstemmelse med udbudsbetingelserne. Endelig bistår vi også leverandører i forbindelse med klager over overtrædelser af udbudsreglerne.

LEH_FDK_skrivebord 
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies