Told

Vi fører toldsager i administrativt regi og for domstolene, herunder EU-Domstolen. Vi beskæftiger os i stigende omfang med sager, der drejer sig om korrekt tarifering.

Toldreglerne og toldtariffen

Toldreglerne og ikke mindst toldtariffen spiller en vigtig rolle for virksomheder, som importerer varer til EU. Tolden opkræves af de enkelte EU-lande, men den tilfalder fuldt ud EU. Toldreglerne er fastsat i EU-forordninger, som er omfattende og komplicerede. Kompetencen til at fortolke dem tilkommer EU-Domstolen, og de præjudicielle afgørelser, som EU-domstolen træffer, er derfor helt afgørende for retsudviklingen på området.

Vurdering af toldposition

Toldtariffen bestemmer, hvilken toldsats der skal anvendes på den importerede vare. Toldtariffen har positioner, som dækker alt fra mikrochips til skibe. Det er en egentlig juridisk opgave at henføre den enkelte vare til den rette toldposition.

Afgørelser på toldområdet

De økonomiske konsekvenser af toldmyndighedernes afgørelser er ofte omfattende for den enkelte virksomhed. Ikke desto mindre har der været en træghed i forhold til at anfægte myndighedernes afgørelser. Virksomhederne er imidlertid ved at få øjnene op for, at myndighederne heller ikke på toldområdet er ufejlbarlige. 
 

 

 
facade-med-logo 1 
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies