Statslige aktieselskaber

Selskabsloven stiller særlige krav til ledelsen i statslige aktieselskaber. Plesner har bred erfaring med fortolkningen af de regler, der gælder for statslige aktieselskaber, og med den praktiske håndtering af de særlige krav, der stilles til dem.

Eksempler på statslige aktieselskabers pligter

Bestyrelsen i et statsligt aktieselskab har f.eks. pligt til at sørge for at udarbejde interne regler, der sikrer overholdelsen af de særlige regler for statslige aktieselskaber i selskabsloven og årsregnskabsloven.

Et statsligt aktieselskab har også pligt til straks at give meddelelse til Erhvervsstyrelsen om alle væsentlige forhold, der vedrører det statslige aktieselskab, og som kan anses for at få betydning for selskabets fremtid, aktionærer, kreditorer og medarbejdere.

Indkaldelse til generalforsamling

Der gælder særlige regler for et statsligt aktieselskabs indkaldelse til generalforsamlingen, både for så vidt angår indhold og indkaldelsesform. Samtidig skal et statsligt aktieselskab offentliggøre selskabets vedtægter og årsrapport på selskabets hjemmeside.

JPE og veronica 
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies