Stats- og forvaltningsret

Statsret

Vi rådgiver løbende i statsretlige sager og har bl.a. rådgivet såvel offentlige myndigheder som private parter om Grundlovens § 73 om ejendomsrettens ukrænkelighed.

Vi yder også bistand i en række andre statsretlige spørgsmål som f.eks. ytringsfrihedsreglernes betydning for reklamer, de statslige bevillingsreglers betydning for selvejende institutioner og loves overensstemmelse med Grundloven.

Principielle sager

Vi fører flere principielle sager ved Højesteret. Vi førte bl.a. den yderst principielle sag om forholdet mellem Grundloven og Danmarks tiltrædelse af Traktaten om Den Europæiske Union.

Eksperter i statsret

Flere af vores partnere har undervist i statsret ved Københavns Universitet.

Forvaltningsret

Vi rådgiver dagligt om forvaltningsretten inden for en lang række retsområder. Vi har stor ekspertise på området offentligt-privat samarbejde, og vores klienter omfatter talrige offentlige myndigheder, kommunale forsyningsselskaber og erhvervsvirksomheder.

Forvaltningsrettens betydning for andre retsområder

Forvaltningsret er en juridisk grunddisciplin, som har udviklet sig kraftigt i takt med væksten i den offentlige forvaltning. Forvaltningsretten er af central betydning i sager om kommuners erstatningsansvar, kommunalret, konkurrenceret, miljøret, skatteret og en lang række andre af de retsområder, som den offentlige forvaltning er involveret i.

Inden for kommunalretten har vi bistået en række kommuner med spørgsmål om kommunalfuldmagtens grænser og den kommunale styrelseslov.

Eksperter i forvaltningsret

Flere af vores partnere har undervist i forvaltningsret ved Københavns Universitet og bidraget til faglitteraturen på området.

 

mapper-og-sko 
kobbert†rn cam
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies