Skat

Vi yder rådgivning om de skattemæssige konsekvenser af erhvervsmæssige dispositioner af enhver art. Det kan dreje sig om:

  • Virksomhedsoverdragelser og -etableringer
  • Omstruktureringer (fusion, spaltning, aktieombytning)
  • Børsintroduktion
  • Privatisering
  • Generationsskifte
  • Koncerninterne handler (transfer pricing)
  • E-business
  • Aktiebaserede aflønningsordninger

Vores klienter

Vores rådgivning omfatter først og fremmest danske og udenlandske virksomheder, men vi rådgiver ligeledes om personers skattemæssige forhold.

Principielle sager

Vi fører et stort antal skattesager ved ligningsmyndigheder, skatteankenævn, Skatterådet, Landsskatteretten, byretterne, landsretterne og Højesteret. Gennem årene har vi bidraget til retsudviklingen ved at føre en række principielle sager.

gwe-og-pbi-i-atrium-m-bibli 
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies