Valg af selskabsform

Plesner har kompetencer inden for alle juridiske discipliner, der er relevante for at kunne yde individuel rådgivning til virksomheder i opstartsfasen, derunder om fordele og ulemper ved valg af de forskellige selskabsformer.

Eksempler på selskabsformer:

  • Aktieselskaber
  • Anpartsselskaber
  • Partnerselskaber
  • SE-selskaber
  • Fonde
  • Interessentskaber
  • Kommanditselskaber
  • Enkeltmandsvirksomheder

Den bedst mulige opstart

Ved opstart af virksomhed er det nødvendigt at tage stilling til en række forhold af væsentlig betydning for virksomheden, ligesom der er behov for rådgivning, der sikrer den bedst mulige opstart.

Der skal f.eks. tages stilling til den optimale struktur samt stiftelsesmåde for selskabet. Hvis virksomheden ejes af flere, vil det ofte være relevant at få udarbejdet en individuelt tilpasset ejeraftale (aktionæroverenskomst).

I nogle tilfælde vil der ligeledes være behov for at tiltrække venture-kapital eller anden fremmedfinansiering, ligesom der kan være behov for bistand i forbindelse med udarbejdelse af kontrakter med virksomhedens kunder og leverandører.

Rådgivning i opstartsfasen – en langsigtet investering

Nogle nystartede virksomheder vælger at nedprioritere betydningen af rådgivning i opstarts-fasen, forventeligt ud fra et ønske om at spare omkostninger. Den sparring, der finder sted med virksomhedens advokat i opstartsfasen, er dog en vigtig langsigtet investering, idet rådgivningen sikrer et solidt grundlag for driften og dermed bidrager til at minimere de risici, der er forbundet med at drive virksomhed.

Individuelle tilvalg

Valg af selskabsform kan være en kompleks beslutning, hvor der er en række muligheder for individuelle til- og fravalg.

Dette gælder for eksempel i relation til ledelse af virksomheden, fastlæggelse af den juridiske risikoprofil for virksomheden og dens ejerkreds, skattemæssige forhold, planlægning af finansiering samt offentlighed omkring virksomhedens forhold.

Også internationale relationer og muligheden for etablering i udlandet eller på tværs af landegrænser spiller en stadig vigtigere rolle.

Endelig er det ofte hensigtsmæssigt på et tidligt tidspunkt at gøre sig tanker omkring eventuelle fremtidige planer for salg af virksomheden samt muligheder for generationsskifte.

 

stoleryg 
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies