Selskabers ophør ved likvidation

Ved en virksomheds ophør skal ejeren træffe beslutning om ophørsmåde, derunder om ophør skal ske i form af likvidation eller ved betalingserklæring.

Afvikling af virksomhedens aktiviteter

Virksomheden vil endvidere skulle tage stilling til en række praktiske og juridiske spørgsmål omkring afvikling af virksomhedens aktiviteter, derunder indfrielse af virksomhedens gæld og salg af virksomhedens aktiver.

Plesner som likvidator

Plesner kan hjælpe med planlægning og gennemførelse af virksomhedens ophør og derunder varetage følgende opgaver som likvidator:

  • Afvikling af selskabets aktiviteter
  • Løbende administration, derunder varetagelse af kontakt til revisor og offentlige myndigheder
  • Varetagelse af selskabets interesser i forhold til eventuelle retstvister under likvidationen
  • Udbetaling af nettoprovenuet til selskabets ejere i forbindelse med likvidationens afslutning
gho
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies