Rådgiveransvar

Vi har omfattende ekspertise inden for alle typer af rådgiveransvar. Vores rådgivning omfatter bl.a.:

  • Teknikeres rådgiveransvar
  • Revisoransvar  
  • Mægleransvar
  • Bankers og forsikringsselskabers rådgivningsansvar

Advokatansvar

Vi har betydelig erfaring med rådgivning vedrørende retssager om advokatansvar. Læs mere om vores ekspertise og erfaring på forretningsområdet for Advokatansvar.

Ledelsesansvar

Vi rådgiver endvidere med fokus på ledelsesansvar og fører løbende retssager om både:

  • Bestyrelsesansvar
  • Direktionsansvar

Førende juridisk rådgiver

Som juridisk rådgiver for arkitekt- og ingeniørvirksomheder, bygherrer og forsikringsselskaber har Plesner positioneret sig som det førende inden for området. En position, der understøttes af vores store erfaring med voldgifts- og retssagsbehandling, forsikringsret, erstatningsret og entrepriseret.

Vores erfaring

Vi fører en række sager om ansvarsspørgsmål, udviklingsskader og forældelse. Vi har efter indførelsen af huseftersynsordningen haft en omfattende portefølje af ansvarssager for bygningssagkyndige og er på dette område med til at sætte dagsordenen for retsudviklingen.

bibliotek svalegang 
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies