Offentligt ansatte

Kravene til det offentlige og halvoffentlige arbejdsmarked har udviklet sig, og det offentlige skal i større og større grad kunne fungere på det private arbejdsmarkeds vilkår.

Arbejds- og ansættelsesret i den offentlige sektor er derudover en kompleks størrelse, fordi det offentligretlige regelsæt gælder i kombination med det kollektive og individuelle aftalegrundlag.

Vi rådgiver offentlige virksomheder og institutioner om ansættelsesforhold og sikrer, at den offentlige arbejdsplads kan navigere i de gældende regelsæt. Vi beskæftiger os blandt andet med:

  • Hjemmel
  • Lighedsgrundsætningen
  • Høring
  • Proportionalitet
  • Notatpligt
  • Skøn under regel
  • Tavshedspligt
  • Tjenestemandsret
  • Virksomhedsoverdragelser, herunder udliciteringer
Bestyrelsesakademiet
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies