Offentlig sektor

Vi har dyb indsigt i det juridiske krydsfelt, som offentlige og halvoffentlige klienter arbejder i, og vi har stor erfaring med rådgivning af klienter i den offentlige sektor.

Vores specialister er blandt de mest anerkendte og efterspurgte på markedet, og vi tilbyder målrettet rådgivning inden for alle områder af offentlig ret.

Vores rådgivning

Offentligretlige forhold:
Hjemmel, forvaltningsretlige regler og bevillingsmæssige forhold. Udformning af regler.

Ansættelsesretlige forhold:
Tjenestemænd, offentlige overenskomster, forvaltningsret i forhold til ansatte, ansættelsesretlige regler. Indgåelse, ændring og opsigelse af lokalaftaler. Arbejdstid, løn og pensioner.

Energi- og miljømæssige forhold:
Hjemmel, forpligtelser og begrænsninger.

Skatte- og afgiftsmæssige forhold:
Bistand til offentlige og halvoffentlige myndigheder om skat og afgifter.

Særlige kontraktforhold:
Outsourcing, udbud og leverandørkontrakter.

M&A:
Overdragelser, medarbejderforhold og lov om virksomhedsoverdragelse.

Erstatning og forsikring:
Rådgivning og tvistløsning inden for erstatning, forsikring, arbejdsskader og socialret.

Inddragelse af yderligere specialistkompetencer

I vores rådgivning inddrager vi specialistkompetencer fra Plesners øvrige forretningsområder. Vi kan derfor tilbyde vores offentlige og halvoffentlige klienter målrettet rådgivning inden for alle juridiske områder - en rådgivning målrettet den virkelighed, klienten er en del af, og som adresserer samtlige juridiske spørgsmål, klienten måtte have.

Vores klienter

Vores klienter dækker den offentlige og halvoffentlige sektor bredt.

Vi rådgiver blandt andet ministerier, styrelser, kommuner, regioner, universiteter, professionshøjskoler, erhvervsskoler, øvrige selvejende institutioner med offentligt tilskud, samt virksomheder med helt eller delvist offentligt ejerskab.

Vi rådgiver derudover erhvervsdrivende fonde og øvrige fonde samt statslige aktieselskaber.

mvi computer 
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies