Media

Området omfatter massemediernes retsforhold og vedrører spørgsmål om bl.a. straf- og erstatningsansvar samt presseetiske spørgsmål. Vi har rådgivet førende virksomheder inden for området gennem mere end 40 år.

Vores rådgivning omfatter bl.a.:

  • Persondataforhold
  • Presseetiske forhold
  • Journalistiske forhold
  • Bogudgivelser
  • Markedsføringsret
  • Beskyttelse af enkeltindivider
  • Tvistløsning

Vi repræsenterer også parter ved domstole og nævn i krænkelses- og reklamesager.

aviser presse 
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies