Virksomhedsoverdragelser inden for lægemiddel- og biotekbranchen

Plesner regnes som førende inden for virksomhedsoverdragelser, og vi er således det advokatkontor i Danmark, der har deltaget i flest virksomhedsoverdragelser i perioden 2004-2009. Vores rådgivning dækker alle former for virksomhedsoverdragelse – ikke mindst lægemiddel- og biotekselskaber – og ydes igennem alle faser af en transaktion.

Investering i lægemiddel- og biotekselskaber

I kraft af vores erfaring og omfattende branchekundskab kan vi rådgive om de særlige forhold, der knytter sig til investering i et lægemiddel- og biotekselskab, bl.a. i relation til indhold i investeringsaftaler, aktionæroverenskomster og vedtægter.

Juridisk Due Diligence

Vi har dybdegående kendskab til og praktisk erfaring med juridisk Due Diligence, hvad enten der er tale om at bistå en sælger med at oprette og tilrettelægge datarummet og Due Diligence-processen eller at bistå en køber med at undersøge den pågældende målvirksomhed.

Læs mere om Plesners kompetencer inden for virksomhedsoverdragelser.

gwe-og-pbi-i-atrium-m-bibli 
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies