Life Science – lægemidler og biotek

Plesner har en unik erfaring inden for alle
retsområder, der berører lægemiddel- og biotekindustrien.

Vi har et indgående branchekendskab og er Danmarks førende specialister inden for en lang række emneområder som bl.a.:

  • Immaterialret
  • Regulatoriske forhold
  • EU- og konkurrenceret
  • Samarbejds- og licensaftaler
  • Kapitalfrembringelse
  • Offentlig ret
  • Databeskyttelse

Skræddersyede kommercielle og juridiske løsninger

Vores specialister samarbejder på tværs af retsområder for at sikre de bedste kommercielle og juridiske løsninger på de problemstillinger, som virksomheder inden for lægemiddel- og biotekindustrien står overfor. På den måde optimeres vores rådgivning, idet der tages hensyn til både kompleksiteten og sammenhængen i de enkelte regelsæt.

Strategisk rådgivning og principielle sager

Vi har igennem en længere årrække bistået såvel etablerede som nystartede lægemiddel- og biotekvirksomheder med strategisk rådgivning både i relation til rettighedsbeskyttelse og procesretlig bistand i forbindelse med rettighedshåndhævelse.

Vi rådgiver herudover klienter i relation til selskabsetablering og strukturering af forsknings- og samarbejdsprojekter og en lang række andre kontraktretlige forhold.

Vi har ført og fører løbende de mest betydningsfulde og principielle retssager ved såvel de danske domstole som ved EU-domstolen og Kommissionen.

Vi har oprettet en lukket gruppe for vores klienter og samarbejdspartnere på LinkedIn, hvor vi løbende uploader nyheder vedrørende IP, life science, markedsføringsret, e-handel, persondata og medieret. Hvis du ønsker at blive optaget som medlem af vores gruppe kan du klikke på logoet:

Follow LinkedIn

Vores ratings

Vores ekspertise inden for Life Science er anerkendt i talrige internationale ratingpublikationer, som hvert år vurderer Plesners Life Science-advokater som førende på markedet.

 

life-science 1 
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies