Konkurrenceret

Plesner råder over et af de største og mest erfarne teams inden for konkurrenceret i Danmark.

Konkurrenceretsteamet udgøres blandt andet af den tidligere retspræsident ved Den Europæiske Unions Ret i Første Instans, Bo Vesterdorf, en konkurrenceretsøkonom såvel som højt specialiserede partnere og advokater med betydelig erfaring fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Anklagemyndigheden, Europa-Kommissionens Juridiske Tjeneste og Europa-Kommissionens Generaldirektoratet for Konkurrence.

Teamets advokater og partnere har stor international erfaring fra arbejde på advokatkontorer i Bruxelles eller London eller fra multinationale virksomheder og har alle gennemgået en grundig uddannelse i både Danmark og udlandet.

Stærk erfaringsbaseret ekspertise

Konkurrencereglerne berører så godt som alle virksomheder. Ikke alene fordi konkurrenceretlige overtrædelser kan få vidtrækkende konsekvenser, men også fordi reglerne ofte er retningsgivende for valg af eksempelvis forretningsstrategi og samarbejdspartnere.

Fleksibilitet og kreativitet er nødvendigt for at optimere forretningsmæssige hensyn inden for de givne rammer, og hertil kræves betydelig erfaringsbaseret ekspertise.

Compliance-programmer

Generelt bør efterlevelse af konkurrencereglerne være en selvfølgelig del af et tidssvarende compliance-program.

Vi yder konkret, konstruktiv rådgivning med fokus på klienternes forretningsmæssige behov, og gennem compliance-programmer og træning bidrager vi til at sikre, at virksomhedens adfærd og enkelte aftaler er i overensstemmelse med såvel de danske regler som EU-reglerne.

Bistand i konkurrencesager

På grundlag af mangeårig erfaring med en høj succesrate kan vi yde bistand i alle faser af en konkurrencesag. Det gælder lige fra indledende undersøgelse over administrativ behandling og frem til behandling af sager om bøder eller erstatning, både ved danske domstole og ved EU-Domstolen.

Merger task force

Vores Merger task force rådgiver om fusioner og andre transaktioner, hvor vi yder bistand i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af transaktionen i form af:

  • Merger screening
  • Due diligence
  • Fusionsanmeldelser
  • Forhandlinger med myndighederne (særligt de danske konkurrencemyndigheder og Europa-Kommissionen)

Ofte koordinerer vi meget omfattende "multiple filings", hvor samme transaktion skal anmeldes og behandles i mange forskellige lande.

Økonomisk ekspertise

Økonomi er i dag blevet en integreret og nødvendig del af konkurrenceretten, og økonomiske analyser indgår i større og større omfang i rådgivningen på dette område. Plesners konkurrenceretsteam omfatter derfor medarbejdere med specialiseret konkurrenceretsøkonomisk ekspertise, hvilket gør teamet i stand til at yde optimal rådgivning i sager, som involverer komplekse økonomiske aspekter. Teamets økonomiske kompetencer har spillet en vigtig rolle i sager vedrørende blandt andet komplekse karteller, rabatter, urimeligt høje priser, fusioner samt krav på erstatning for overtrædelse af konkurrencereglerne. 

Statsstøtte og EU-retlig regulering

Vi har desuden betydelig erfaring inden for statsstøtte og tilknyttede områder som den EU-retlige regulering af liberalisering og privatisering samt ikke mindst EU-retten og udbudsretten.

 

Chambers Europe (2015)

"Standout team advising on complex, high-value cases with multi-jurisdictional aspects. Covers a diverse range of competition and procurement issues, acting on mergers, cartel and abuse of dominance cases. The team offers specific expertise relating to proceedings before the Danish Complaints Board for Public Procurement."

Legal 500 (2015)

"Within EU and competition, Plesner is a first tier firm."

GCR 100 (2015)

"Plesner enjoy excellent reputations. Overall, the group boasts a range of legal experience from the authority, the public prosecutor’s office and the European Commission." 

 

torn2 
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies