Koncerner

En koncern udgøres i henhold til selskabsloven af et moderselskab og dets dattervirksomhed.

Selskabslovens særregler

Selskabsloven indeholder en række særregler af betydning for koncerner, derunder regler om:

  • Regnskabsrapportering
  • Medarbejderrepræsentation
  • Udbytteudlodning
  • Visse underretningspligter mellem moder- og dattervirksomheder, for eksempel i forbindelse med etablering af en koncern

Vi kan tilbyde kvalificeret rådgivning om samtlige juridiske aspekter i relation til drift af virksomhed i en koncern, ligesom vi har omfattende ekspertise inden for etablering af og løbende rådgivning til små, mellemstore og store danske og internationale koncerner.

kobbert†rn m gren 1 
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies