Kollektiv arbejdsret

Kollektive overenskomster regulerer en stor del af det danske arbejdsmarked og erstatter eller supplerer på mange områder den beskyttelseslovgivning, som gælder i ansættelsesforhold, der ikke er overenskomstregulerede.

Kollektive overenskomster

Som arbejdsgiver vil man typisk blive forpligtet af kollektive overenskomster via et medlemskab af en arbejdsgiverorganisation, ved tiltrædelse af en kollektiv overenskomst eller ved overtagelse af en overenskomstforpligtet virksomhed.

Vi bistår bl.a. vores klienter med:

  • Rådgivning i forbindelse med overenskomstkrav fra en lønmodtagerorganisation
  • Indgåelse, forhandling, opsigelse og fornyelse af kollektive overenskomster og lokalaftaler
  • Fortolkning af kollektive overenskomster
  • Deltagelse i fagretlig behandling, herunder mæglingsmøder og fællesmøder
  • Rådgivning om informations- og høringsforpligtelser i kraft af samarbejdsaftaler
  • Rådgivning om risikoen for arbejdsretlige konflikter

 

underskrift 
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies