Kapitaltab

Hvis et selskab befinder sig i en situation, hvor en væsentlig del af selskabets kapital er tabt, er selskabets ledelse underlagt en række særlige handlepligter i forhold til selskabets ejere og kreditorer.

Selskabets handlepligter

Disse handlepligter kan f.eks. bestå i at iværksætte initiativer, der tilvejebringer kapital til selskabets fortsatte drift, derunder at afholde en generalforsamling med henblik på at orientere selskabets ejerkreds. I yderste konsekvens kan selskabets ledelse være forpligtet til at iværksætte foranstaltninger til afvikling af selskabet.

gho pfo 
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies