Kapitalfrembringelse og investorrådgivning

Et af Plesner væsentlige arbejdsområder inden for Corporate Finance er rådgivning og bistand i forbindelse med børsnoteringer, Private Placements og anden form for kapitaltilførsel.

I den forbindelse har vi omfattende kendskab og stor erfaring med at bistå alle interessenter i sådanne transaktioner, hvad enten der er tale om selskabet, der skal noteres, det pågældende selskabs bestyrelse, den garanterende bank, Private Equity-huse eller andre investorer.

Lægemiddel- og biotekindustrien

Vi har praktisk erfaring med kapitalfrembringelse for både nystartede og mere etablerede selskaber inden for både lægemiddel- og biotekindustrien.

Samtale på gang 
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies