Incitamentsordninger

Incitamentsordninger er en del af ledelsens lønpakke i mange danske og internationale virksomheder, men er også blevet et populært element i aflønningen af ansatte uden for ledelsen.

Incitamentsordninger omfatter særligt aflønning i form af:

  • Aktier
  • Aktieoptioner
  • Warrants
  • Fantomaktier
  • Medarbejderobligationer og gældsbreve
  • Bonus-, provisions- og tantiemeordninger

Vi har stor erfaring med rådgivning om etableringen af sådanne ordninger. Vores rådgivning omfatter både de selskabsretlige, skatteretlige og arbejds- og ansættelsesretlige problemstillinger forbundet med incitamentsordninger.

Vi bistår bl.a. med:

  • Udarbejdelse og forhandling af sådanne ordninger
  • Implementering af ordningerne i den enkelte virksomhed
  • Fortolkning, ajourføring og rådgivning om eksisterende ordninger, herunder rådgivning vedrørende ansattes rettigheder ved fratræden
  • Behandling af retstvister om incitamentsordninger

 

 
gwe i bibliotek 
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies