Forsikring og erstatningsret

Vi bistår førende forsikringsselskaber i løsningen af tvister og rådgiver i alle regulatoriske spørgsmål.

Vi rådgiver også virksomheder om forsikrings- og ansvarsforhold, bistår dem i skadessager og afdækker deres risikoprofil.

Principielle sager

Siden 1960'erne har vi været med til at præge retsudviklingen gennem de principielle sager, vi har ført for forsikringsselskaber ved danske domstole og EU-domstolen.

Publikationer

Vi lægger også vægt på at formidle viden inden for vores fagområde og bidrager jævnligt til danske og internationale tidsskrifter om forsikring og erstatning.

Samarbejdspartnere og tillidshverv

Vi samarbejder både med førende danske og internationale forsikringsmæglere og højt specialiserede advokatfirmaer i udlandet.

Plesners tilknytning til AIDA

Vores jurister har desuden bestyrelsesposter i en lang række nationale og internationale forsikrings- og erstatningsretlige foreninger som bl.a. AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances), hvor partner Torben Bondrop er medlem af bestyrelsen. 

Legal 500 (2015)

"Within Insurance, Plesner is a first tier firm."

 

atrium 
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies