Fonde

Plesner yder juridisk rådgivning til en lang række danske fonde og foreninger, og både familiefonde, velgørende fonde, erhvervsdrivende fonde og selvejende institutioner er blandt vores klienter. Derudover yder vi rådgivning til større udenlandske fonde med aktiviteter i Danmark.

Vores team

Teamet består af partnere og advokater, der alle har fonde som juridisk specialområde. Flere har endvidere poster som bestyrelsesmedlemmer i fonde og virksomheder og har derfor også indsigt i fondes praktiske og juridiske udfordringer.

I vores rådgivning drager vi dermed både nytte af vores faglige viden og praktiske erfaring, og samtidig betyder vores mangeårige virke som rådgiver for en lang række nationale og internationale fonde og vores brede netværk, at vi er i stand til, hurtigt og smidigt, at sætte os ind i klientens situation og yde rådgivning af højeste kvalitet.

Vores rådgivning

Vores ekspertise efterspørges ofte i tilfælde, hvor der er uklarheder i fundatsen, eller hvor en fond ønsker at købe eller afhænde aktiviteter. Derudover bliver vi ofte inddraget ved fortolknings- og compliance spørgsmål relateret til fondslovgivningen, herunder i relation til de særlige regler, der gælder for gennemførelse af ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at fundatsen ikke kan overholdes.

Vi bistår ved stiftelse af fonde, og vi yder rådgivning i forbindelse med konkrete spørgsmål og tilsynssager ved fondsmyndighederne. Senest har vi bistået en række større fonde med udarbejdelse og ændring af vedtægter samt formulering af forretningsorden.

Vores faglige ekspertise og vores erfaring favner bredt, og vi rådgiver også om:

  • Spørgsmål relateret til ledelse
  • Spørgsmål relateret til bestyrelsesarbejde generelt
  • Konsolidering
  • Investerings- og uddelingsstrategier
  • Likvidation

 

 
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies