Finansielle rekonstruktioner

For en lang række veletablerede virksomheder har den finansielle krise betydet stigende vanskeligheder med opfyldelsen af finansielle covenants og andre forpligtelser over for virksomhedens finansielle kreditorer.

Sikring af finansieringsgrundlag

Siden finanskrisens begyndelse i sommeren 2008 har vi bistået mange virksomheder under forhandlinger med långivere om restrukturering af finansieringen og tilvejebringelse af lånevilkår, der sikrer virksomhederne et langsigtet og stabilt finansieringsgrundlag.

Finansielle rekonstruktioner

Tilsvarende bistår vi løbende en række långivende banker i forbindelse med finansielle rekonstruktioner. Vi har oparbejdet betydelig erfaring med etablering af nye finansielle strukturer og forhandling af vilkår, der er tilpasset de særlige markedsforhold, som finanskrisen har fremkaldt.

logo diset 
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies