Etik og interessekonflikter

I Plesner stiller vi høje krav til den måde, vi forvalter advokatrollen på. Vi videreudvikler derfor løbende vores kvalitetssikringssystemer og arbejdsgange, så vi altid er i stand til at yde uafhængig rådgivning på et højt etisk niveau.

Etikken har forrang

Vi repræsenterer en etisk ansvarlig holdning til samfundsforhold med særlig fokus på klientrelationer og sagsbehandling. Hos os har etikken forrang, og det indebærer, at vi bevidst fravælger klienter og sager, der ikke lever op til vores etiske krav.

Forebyggelse af interessekonflikter

I Plesner arbejder vi konstant på at forebygge interessekonflikter. I den forbindelse har vi bl.a. udviklet et internt kommunikationssystem, der underretter om potentielle konflikter. I tvivlstilfælde forelægges potentielle interessekonflikter for Plesners interessekonfliktudvalg.

Compliance Officer

Vi sørger altid for at sikre, at vi overholder de høje etiske standarder, som vi i samspil med advokatstandens brancheorganisationer sætter for os selv. Derfor har vi etableret en særlig kontrolfunktion, en såkaldt Compliance Officer, der overvåger og vurderer vores arbejdsgange og klientforhold.

Hall_Plesnerlogo 
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies