Entrepriseret

Vi rådgiver om alle juridiske aspekter i relation til national og international bygge- og anlægsvirksomhed og har et indgående kendskab til bygge- og anlægsbranchen.

Klienter

Vores klienter omfatter førende danske og internationale entreprenørvirksomheder, rådgivere involveret i bygge- og anlægsprojekter og private og offentlige bygherrer.

Vores rådgivning omfatter bl.a.:

 • Danske udbud samt udbud efter EU-regler og internationale regler
 • Entreprisekontrakter efter danske og internationale standarder, herunder FIDIC, partnering- og OPP-aftaler samt project management-aftaler
 • Rådgiveraftaler
 • Joint venture-aftaler
 • Aftaler med underentreprenører og leverandører
 • Bistand under entreprisens gennemførelse
 • Bistand vedrørende fremførelse af krav, herunder alternativ tvistløsning ("ADR"), voldgift, syn og skøn, og sagkyndige beslutninger om træk på garantier
 • Byggeriets øvrige retsforhold, herunder selskabskonstruktioner, skat, moms, miljø, tekniske leverancer m.v.

Vores erfaring

Gennem mange år har vi fastholdt og udbygget Plesners centrale placering som juridiske rådgivere om dansk og international bygge- og anlægsvirksomhed. Vi har været rådgivere ved en række store infrastrukturprojekter i Danmark som f.eks.:

 • Østbroen over Storebælt
 • Øresund Tunnel
 • Øresund Landanlæg
 • Københavns Metro
 • Motorring 3

Vi har ligeledes rådgivet ved store bygge- og renoveringsopgaver som bl.a.:

 • DR Byen
 • Fields Shopping Center i Ørestaden
 • Operahuset i København
 • Amager Strandpark
 • Nærum Amtsgymnasium
 • Rigsarkivet

samt ved flere af de største bygningsrenoveringsopgaver.

Internationalt perspektiv

Vi yder også rådgivning internationalt, og vores opgaver omfatter bl.a. rådgivning omkring bygning af havne, motorveje, lufthavne, rensningsanlæg og kraftværker i international entreprise i så forskellige lande som Barbados, Ghana, Grønland, Jamaica, Nicaragua, Panama, Polen, Tanzania, Tyskland, Vietnam og Zambia.

Tillidshverv

Vi har i en årrække været sekretariat for Dansk Selskab for Byggeret. Vi beklæder tillidshverv inden for danske og internationale foreninger for entrepriseret og voldgift og har formandsposten i bestyrelsen for Dansk Forening for Voldgift.

 

byggebillede 1 
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies