EU-ret

Med afsæt i en række principielle sager om EU-rettens grundlæggende principper både institutionelt og i relation til konkrete varer eller ydelser har Plesner opbygget et enestående erfaringsgrundlag, der sikrer en hurtig, præcis og brugbar analyse af emner og problemer, hvor fortolkning og forståelse af EU-retten er central.

Fokusområder

Vi har ført principielle sager såsom sagen om Maastrichtraktaten, ligesom vi har bistået med sager af konkret, væsentlig og forretningsmæssig betydning, såsom AMBI-sagen. Vi fører ligeledes sager om:

  • Parallelimport
  • Told og afgifter, herunder bilregistreringsafgifter
  • Motorkøretøjer
  • Krav til varer og varedeklarationer 
  • Fortolkning af sektorspecifikke regler såsom lægemiddelloven (markedsføringstilladelse til generika) og landbrugsstøttereglerne

Høj succesrate

I denne type sager er vi oftest oppe mod myndighederne og de ressourcer, der står bag, men vores succesrate er fortsat høj. Derudover responderer vi jævnligt på problematikkerne i relation til offentlig/privat virksomhed, hvor regler om konkurrence, statsstøtte, fri erhvervsudøvelse, udbud og afgifter ofte kan være samtidigt involveret.

 

Chambers Europe (2013)

"Sources say:'The team is very business-oriented and understands that we need a decision, not just advice.' 'Very committed to their clients'."

t†rn med gadelygte 
© Plesner  TLF 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies