EU-ret

Med afsæt i en række principielle sager om EU-rettens grundlæggende principper både institutionelt og i relation til konkrete varer eller ydelser har Plesner opbygget et enestående erfaringsgrundlag, der sikrer en hurtig, præcis og brugbar analyse af emner og problemer, hvor fortolkning og forståelse af EU-retten er central.

Fokusområder

Vi har ført principielle sager såsom sagen om Maastrichtraktaten, ligesom vi har bistået med sager af konkret, væsentlig og forretningsmæssig betydning, såsom AMBI-sagen. Vi fører ligeledes sager om:

  • Parallelimport
  • Told og afgifter, herunder bilregistreringsafgifter
  • Motorkøretøjer
  • Krav til varer og varedeklarationer 
  • Fortolkning af sektorspecifikke regler såsom lægemiddelloven (markedsføringstilladelse til generika) og landbrugsstøttereglerne

Høj succesrate

I denne type sager er vi oftest oppe mod myndighederne og de ressourcer, der står bag, men vores succesrate er fortsat høj. Derudover responderer vi jævnligt på problematikkerne i relation til offentlig/privat virksomhed, hvor regler om konkurrence, statsstøtte, fri erhvervsudøvelse, udbud og afgifter ofte kan være samtidigt involveret.

Chambers Europe (2014)

"Wide-ranging and excellent competition practice with an impressive reputation for complex national and European cases, including EC settlement procedures and cartel cases impacting on Danish companies.

'Plesner can, in my view, compete with Brussels standards on EU competition mandates'."

 

t†rn med gadelygte 
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies