Corporate Secretary-abonnement

For et fast beløb årligt tilbyder vi vores faste klienter et såkaldt "Corporate Secretary-abonnement". I abonnementet indgår en række ydelser som for eksempel:

  • Forberedelse og afholdelse af selskabets ordinære generalforsamling
  • Udarbejdelse af tilhørende dokumenter
  • Indsendelse af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen

Et bredt udbud af ydelser

Et Corporate Secretary-abonnement indebærer også opbevaring og opdatering af selskabets ejerbog samt førelse af selskabsmappe med selskabets generalforsamlingsprotokollater, bestyrelsesreferater, forretningsorden for bestyrelsen samt opdaterede vedtægter.

Alt afhængig af den konkrete aftale et selskab indgår med Plesner, kan en række yderligere ydelser indgå i Corporate Secretary-abonnementet. Det kan være alt fra et bestemt antal standardmæssige vedtægtsændringer som f.eks. ændring af navn, binavn, hjemsted og formål til udarbejdelse af dokumenter til brug for ændring af ledelse og revision, samt registrering af ændringerne hos Erhvervsstyrelsen.

Forberedelse og afholdelse af generalforsamlinger

Vi tilbyder også vores klienter forberedelse og afholdelse af ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger uden for Corporate Secretary-abonnementet.

Ved afholdelse af generalforsamling udarbejder vi de fornødne dokumenter til brug for afholdelse af generalforsamlingen, herunder udarbejdelse af den fornødne fuldmagt til dirigenten og generalforsamlingsprotokollatet.

Vi hjælper også med at tilrettelægge afholdelsen af "fysiske" generalforsamlinger, hvor aktionærerne møder personligt, og kan i den forbindelse stille vores mødelokaler til rådighed for såvel børsnoterede som ikke-noterede selskaber.

 

uddannelse 
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies