Virksomheders samfundsansvar - Corporate social responsibility (CSR)

Ifølge den ny bestemmelse i årsregnskabslovens § 99 a skal bl.a. børsnoterede selskaber redegøre for deres corporate social responsibility-politik (CSR) i årsrapporten.

Det indebærer, at et selskab skal redegøre for, om selskabet i deres forretningsstrategi og foreningsaktiviteter integrerer hensyn til bl.a.:

  • Menneskerettigheder
  • Sociale forhold
  • Miljø- og klimamæssige forhold
  • Bekæmpelse af korruption

Det er fortsat frivilligt, om virksomhederne vil forholde sig aktivt til deres samfundsansvar. Virksomheder, der ikke har fastlagt en CSR-politik, skal oplyse det i deres årsrapport.

Årsregnskabsloven krav til oplysninger om CSR

Årsregnskabsloven fastsætter ikke detaljerede krav til indholdet af redegørelsen, fordi det fortsat skal være den enkelte virksomhed, der individuelt og frivilligt beslutter, hvordan virksomheden ønsker at arbejde med samfundsansvar og på hvilke områder. Årsregnskabsloven fastsætter imidlertid visse minimumskrav til oplysningerne i redegørelsen.

Raadgivning_5 
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies