Ledelse og selskabsform

Plesner er et interessentskab, og den øverste myndighed er partnerforsamlingen, som udpeger bestyrelsen.

Bestyrelsen varetager den overordnede strategiske ledelse af Plesner. Blandt bestyrelsens fokusområder er bl.a. strategiudvikling, risk management og firmapolitikker.

Den daglige ledelse med fokus på forretningsudvikling og implementering af strategi varetages af direktionen, som udgøres af en managing partner.

kobbert†rn hj›rne
fassade-med-logo 1 
 
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies