Arbejds- og ansættelsesretlig konfliktløsning

Når der opstår en konflikt i ansættelsesforholdet, assisterer vi vores klienter med løsninger. Konflikten kan vedrøre et hvilket som helst forhold relateret til ansættelsesforholdet, men opstår oftest i relation til:

  • Opsigelser
  • Bortvisning
  • Overtrædelse af konkurrencebegrænsende klausuler/markedsføringsloven
  • Diskrimination/forskelsbehandling af ansatte

Forligsmæssig løsning

Velvidende at retssager kan være omkostningstunge og opslidende for de involverede parter, undersøger vi altid først muligheden for en forligsmæssig løsning af parternes mellemværende.

Rets- og voldgiftssager

Er det imidlertid ikke muligt at opnå et tilfredsstillende forlig, har vi stor erfaring med at føre rets- og voldgiftssager, ligesom vi fungerer som voldgiftsdommere. Vi har ført flere principielle sager om bl.a. andet incitamentsordninger samt overtrædelse af konkurrencebegrænsende klausuler og markedsføringsloven.

 

 

JFA 
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies