Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakten er et af de vigtigste dokumenter i ansættelsesforholdet, idet den regulerer samspillet mellem arbejdsgiveren og den ansatte og deres indbyrdes rettigheder og forpligtelser. Derfor er det vigtigt, at ansættelseskontrakten udarbejdes korrekt.

Ansættelseskontraktens særlige vilkår

Der er mange forhold, man som arbejdsgiver skal være opmærksom på ved udarbejdelsen af ansættelseskontrakten. Nogle ansatte nyder en vis beskyttelse i kraft af lovgivningen eller overenskomst i forhold til, hvilke vilkår der med rette kan aftales for ansættelsesforholdet. Endvidere er det vigtigt som arbejdsgiver at være opmærksom på, at fastsættelsen af visse vilkår i ansættelsesforholdet forudsætter opfyldelsen af en række gyldighedsbetingelser, der ved tilsidesættelse heraf indebærer, at vilkåret ikke er gyldigt aftalt. Det gælder f.eks. i relation til konkurrencebegrænsende klausuler.

Skræddersyede og standardiserede kontrakter

Vi hjælper vores klienter med at udarbejde såvel skræddersyede kontrakter til brug for det enkelte ansættelsesforhold som standardiserede kontrakter til generel og fremtidig brug i virksomheden. I den forbindelse bistår vi bl.a. med:

  • At forhandle ansættelseskontrakter, herunder for direktører og ledende medarbejdere
  • At sammensætte lønpakken, herunder sparring om pension, personalegoder, incitamentsordninger og behovet for "change of control"-bestemmelser
  • At sikre den nødvendige beskyttelse af arbejdsgiverens virksomhed ved brug af blandt andet konkurrencebegrænsende klausuler som f.eks. konkurrence-, kunde- og jobklausuler og klausuler om immaterielle rettigheder og knowhow 

 

underskrift 
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies