Ansættelsesforholdets ophør

Når forholdene indebærer, at samarbejdet mellem arbejdsgiveren og den ansatte må ophøre, kræver det nærmere omtanke, før man effektuerer ophøret, hvad enten ophøret skyldes nedskæring, omstrukturering, samarbejdsvanskeligheder, utilfredsstillende arbejdsindsats eller misligholdelse. Det kan få omkostningsmæssige såvel som personalemæssige og menneskelige følger at håndtere ansættelsesforholdets ophør forkert eller uhensigtsmæssigt.

Erfaring med opsigelsessituationer

Vi har bred erfaring med håndteringen af opsigelsessituationer, hvad enten det drejer sig om opsigelsen af ansatte, ledende medarbejdere eller direktører, ligesom vi har stor erfaring med rådgivning i opsigelsessituationer, som omfattes af den særlige lovgivning om kollektive afskedigelser.

Vi bistår bl.a. vores klienter med:

  • Rådgivning om suspension, fritstilling, opsigelse og bortvisning
  • Udarbejdelse af advarsels-, opsigelses- og bortvisningsbreve
  • Udarbejdelse og forhandling af fratrædelsesaftaler
  • Rådgivning om ansatte, som i kraft af lovgivningen eller kollektiv overenskomst nyder særlig beskyttelse mod opsigelse – f.eks. gravide, ansatte på orlov, sikkerheds-, tillids- og andre medarbejderrepræsentanter, handicappede m.v.
  • Forhandling med medarbejderrepræsentanter og gennemførelse af de nødvendige processer ved opsigelser, som omfattes af lovgivningen om kollektive afskedigelser

 

ledigstilling 
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies