Advokatundersøgelser

Vi forestår uafhængige advokatundersøgelser for både offentlige og private virksomheder om alle former for medarbejderforhold, herunder om lovlighed, hjemmel, mistanke om ledelsessvigt og samarbejdsproblemer.

Vi udfører tilbundsgående og solide undersøgelser og tager hånd om alle grene af processen med tilrettelæggelse, styring og dokumentation. Vi bistår både med at afdække hændelsesforløb, analysere materiale, vurdere juridiske regelsæt og øvrige forhold, som er relevante for undersøgelsen.

I undersøgelsesforløbet opstår jævnligt behov for supplerende specialistviden inden for andre juridiske områder. Plesner er et full-service firma, og vi afdækker derfor, ud over det faktuelle forløb og de ansættelsesretlige forhold, også andre juridiske spørgsmål til brug for en korrekt og grundig undersøgelse.

Fortrolighed 
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies